Sadbové brambory

Ještě předtím, než se pustíte do výběru konkrétní odrůdy, připravili jsme pro Vás základní informace o sadbě brambor.

Sadbové brambory tvoří v naší firmě významnou základní prodávanou komoditu. Nabízíme vysoce kvalitní sadbové brambory ve stupni množení A, B s certifikátem. To znamená uznanou bramborovou sadbu, kterou výhradně nakupujeme u největších a nejzkušenějších pěstitelských stanic na Českomoravské vrchovině mezi něž patří Europlant šlechtitelská, spol. s r.o. Praha, zastupující nejžádanější odrůdy, Agra HB Havlíčkův Brod a Solana Pelhřimov. 

Certifikovaná sadbová brambora musí být na každém pytli v balení 25 kg označena modrým štítkem (návěsek) - označení ÚKZÚZ, který znamená, že tato odrůda sadbových brambor prošla zkušebním ústavem a neobsahuje viry a choroby, které mají velký vliv na výnos. Zahrádkář by neměl používat "zaručenou sadbu od souseda", nebo svoji opakovaně po několik let. Na všech pak musí být kromě názvu odrůdy údaj "certifikovaná sadba", číslo partie uznávacího řízení, datum, hmotnost, dodavatel, rostlinolékařský pas ES a velikost třídění. Nesmí chybět stupeň množení A nebo B. Je možné, že návěska dozná v budoucnu změnu, ale údaje musí zůstat.  Nedoporučujeme kupovat sadbu, kdy do obce přijede pěstitel (podvodník) se sadbou a na balení chybí jakékoliv označení (návěska nesmí chybět!). S nejvyšší pravděpodobností se totiž jedná o přetříděné konzumní brambory. Ten samý případ může také nastat v kamenném obchodě. 

Sadbové brambory prodáváme v široké nabídce odrůd v baleních 5 kg, 10 kg a 25 kg (dle odrůdy) ve stupni množení A, B při čemž stupeň B, je výhradně určen pro pěstování konzumních brambor. Stupeň A představuje stupeň množení, u kterého lze uznanou sadbu použít i v následném roce. Velikost sadby se stanovuje tříděním na čtvercových sítech. My nabízíme sadbové brambory, které projdou tříděním od 35 mm do 55 mm.

Mezi zákonné požadavky na sadbu patří mj. (viz. Vyhláška č. 384/2006Sb):

 • sadba nesmí být mořena proti klíčení
 • velikost sadby se stanovuje tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm, přičemž maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm (v praxi musí brambor propadnout čtvercem o základně horní hranice třídění (námi dodávaná sadba má horní hranici 55 mm – viz. návěska). Velikost se rozumí příčný průměr, brambor může být teoreticky dlouhý jako rohlík. S velikostí hlízy se obvykle zvětšuje počet stonků, které je schopna hlíza vyprodukovat, naopak u menších je jejich nasazení menší, ale vypěstované hlízy mají větší velikost,
 • menších a větších brambor než odpovídajících deklarovanému třídění smí být vždy max. 3 hmotnostní %,
 • a řada dalších sledovaných při mechanickém rozboru před expedicí a při řadě testů během vegetace a krátce po ní státními orgány a osobami jimi pověřenými

Dle ranosti rozlišujeme brambory:

 • velmi rané s dobou vegetace do 90 dní, pěstované zpravidla pro okamžitou spotřebu, s dynamickým nárůstem hlíz
 • rané (90-110 dní), vhodné jak k přímému konzumu, tak k uskladnění
 • polorané (110-130 dní), vhodné k dlouhodobému uskladnění
 • polopozdní až pozdní (nad 130 dní), vhodné k dlouhodobému uskladnění, často průmyslové odrůdy

Rozlišujeme 4 základní varné typy brambor:

 • A: brambory pevné a lojovité, vhodné k přípravě salátů a k přímému konzumu uvařené,
 • B: brambory univerzální, středně pevné, ideální k přímému konzumu uvařené,
 • C: brambory měkké a moučnaté, určené k přípravě bramborového těsta a kaší,
 • D: brambory silně moučnaté, používané jen pro průmyslové užití.