Pnoucí růže

Pnoucí růže ozeleňují loubí, pergoly, zdi domů nebo koruny stracýh stromů. Mohou vykvést jednou nebo vícekrát za sezonu a často dosahují výšky více než 3 m.