Konzumní brambory Belana

Vážení zákazníci,

dovolte mi Vás informovat ohledně nevyhovujícího zjištění u konzumních brambor Belana, že u nichž došlo k překročení maximálního reziduálního limitu 0,01 mg/kg pro účinnou látku imazalil (pesticidu), a tak nevyhověla požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.396/2005 v platném znění.

Pokud dané brambory máte ještě uskladněny, prosíme Vás o vrácení zboží zpět na sklad. Brambory Vám budou vyměněny.